Zerokonferansen 2020: Se alt konferanseinnholdet på ZEROkino!

Ønsker du å se innhold fra Zerokonferansen 2020? Du finner opptak av alt som har blitt sendt på ZEROkinoen!

Opptak fra tidligere sendinger

Norsk bioøkonomi – Veien til ny biobasert økonomi

Oljen – en «stranded asset»?

Dette er Handelens Miljøfond

Film fra vår partner Handelens Miljøfond

Bærekraftig bruk av Plast – er det mulig?

Slik gjenvinner Atea materialer fra IT-produkter

Fra vår konferansepartner Atea

Plast og klimagasser hånd i hånd

Norsk fornybarsatsing i utviklingsland: Lønnsomme investeringer med store ringvirkninger

Havvind på norsk sokkel – nesten i mål?

Sirkulær karbonøkonomi og CCS – hva er mulighetene for norsk industri?

I denne spillelisten finner du følgende sesjoner:

• Hvor seiler Langskip – Norges CCS-satsning og EUs klimamål

• Hvordan skape lønnsomhet for karbonfangst og -lagring?

• Sirkulær karbonøkonomi – gjenbruk av CO2 som klimaløsning

• Panelsamtale om hydrogenveikartet

Helgrønne transportkjeder i Norden og infrastruktur for hydrogen

Her finner du følgende tre sesjoner:

• Slik blir Norden best i verden på utslippsfri transport. Laget i samarbeid med Nordic Innovation.

• Helgrønne transportkjeder, hva er mulig?

• Etablering av infrastruktur for hydrogen nå, sikrer utslippsfri tungtransport i morgen. Laget i samarbeid med Hexagon og Norwegian Hydrogen AS.

Marius Holm ble med på kjøretur i Volkswagen ID.3

Film med konferansepartner Harald A. Møller. Bli med på en kjøretur med Marius Holm og Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS i ID.3, den første elbilen fra Volkswagen som er bygget helt fra bunnen av som elbil.

Hvordan halverer vi utslipp fra skipsfart innen 2030?

Grønn ammoniakk i Norge – Hvordan komme til storskala produksjon

Utslippsfri skipsfart med grønn ammoniakk som energibærer

How can cities spark a global shift to clean construction?

Med:
– Mark Watts, Executive Director, C40
– Raymond Johansen, Governing Mayor of Oslo
– Cristina Gamboa, CEO, World Green Building Council
– Lena Hök, SVP Sustainability, Skanska Group
– Marius Holm, CEO, ZERO

Familiebedriften som går i bresjen for elektrifisering av anleggsbransjen

Vår partner Becker Entreprenør ønsker å forandre bransjen og nulle ut bransjeutslippet på 13 millioner tonn Co2. De mener byggherrer må være mye mer på ballen når det gjelder beregning av utslipp fra for eksempel massehåndtering og frakt til deponier. Bli kjent med familiebedriften i denne informative og inspirerende filmen.

Står verden ovenfor en grønn bølge?

Marius Holm – Blir 2020 året da alt snudde?

Hvor står klimapolitikken hos de største utslippslandene, og hvordan påvirker det Norge?

Yara: From Earth to Table

Video fra vår hovedpartner Yara

Grønnvask eller grønt skifte? Klimakvoter, klimanøytralitet og rapportering

En hilsen fra Marius Holm

Marius Holm deler sine tanker om konferanseuken

Havvind – en ny spiller på banen!

ASKO har entret banen som havvindspiller. Se presentasjonen av Norseman-prosjektet deres her.

Hvordan kan byggherrene bli morgendagens klimahelter?

I det grønne skiftet har byggherrer en viktig rolle med å stille krav om reduserte utslipp av klimagasser i kontraktene. I denne sesjonen spør vi: hvilke muligheter skapes når byggherrer stiller tydelige krav til klima og  hvordan kan vi i fremtiden sikre et marked for utslippsfrie varer og tjenester?

Lunsjprat: Video – en grønn vekstnæring for Norge

Norge er vertskap for verdens største næringsklynge av videokonferanseselskaper. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan vi kan forsterke vekstkraften i dette grønne næringsmiljøet gjennom et tettere samarbeid mellom myndigheter og næring.

Sending fra PowerhouseHUBen

Velg mellom disse tre sesjonene i spillelista over:

  1. Hvor skal fremtiden bo? 10 år med Powerhouse
  2. Energifleksible nabolag og byer
  3. Materialenes revolusjon

Sendingen ble tatt opp i studio i Oslo og sendt 12. november. Programmet er laget i samarbeid mellom ZERO, Powerhouse og Trønder Energi.

Hva vil EUs nye klassifiseringssystem bety for næringslivet?

Fra SkiftHUB

Sendingen fra SkiftHUBen i Bergen

Sendingen begynner 19 min ut i videoen.

19min – 50min: Kan koronakrisen styrke den grønne konkurransekraften? Med representanter fra blant andre Norled, BKK, Vestland fylkeskommune.

1t.05min – 1t.50min: Klimaløsninger fra vestlandet. Om havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring.

Sendt direkte den 10. november fra Handelens og Sjøfartens hus i Bergen, laget i samarbeid mellom ZERO, Skift og Bergen Næringsråd.

Sendingen fra GjensidigeHUB i Oslo

Velg mellom disse tre sesjonene i spillelista over.

  1. Hvordan kan din pensjonsavtale kutte utslipp? (50 min)
  2. Hvordan kan forsikringsbransjen bruke sin kunnskap og kompetanse til å redusere klimarisikoen? (45 min). Med Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister, Kristin Halvorsen, direktør i Cicero m.fl.
  3. Elbilbatterier som ressurs – hvordan sikre gjenbruk og resirkulering. Med Batteriretur, HydroVolt, Harald A. Møller m.fl.

Sendt 11. november. Programmet er laget i samarbeid mellom ZERO og Gjensidige og tatt opp 9. november.

Sending fra StatkraftHUBen på Lysaker

I spillelisten finner du følgende tre sesjoner:

• The Nordic launch at StatkraftHUB: New Energy Outlook 2020 with BloombergNEF. Med Seb Henbest i BloombergNEF.

• Vannkraften i klimaendringenes tid.

• Hydrogen – et grønt industrieventyr for Norge. Med blant andre olje- og energiminister Tina Bru og Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Programmet er laget i samarbeid mellom ZERO og Statkraft.

Nyheter

Partnere