Norges viktigste møteplass for klimaledere

Velkommen til Zerokonferansen 2022

I 2030 skal verden ha halvert utslippene. Fjoråret ble et viktig klimaår med klimatoppmøtet i Glasgow og regjeringsskifte, men målene som settes skal også nås. FNs nyeste delrapport slår fast at klimapolitikk fungerer. Men vi må ha mye mer, mye raskere. På Zerokonferansen tar vi de viktigste klimadebattene om hvordan vi skal få det til.

Årets konferanse finner sted på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Vi ser frem til å igjen kunne samle klimaledere fra politikk, næringsliv og organisasjoner for å diskutere klimaløsninger.

Følg med her for mer informasjon om Zerokonferansen 2022. Opptak fra fjorårets konferanse her og aktuelle filmer fra våre partnere på ZEROkinoen.

Nyheter

Våre partnere