Zerokonferansen 2019

6. & 7. november

Meld deg på

Zerokonferansen arrangeres av Miljøstiftelsen ZERO

Vi er en uavhengig, ideell stiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken. Vårt mål er å skape et moderne nullutslippsamfunn der menneskelig aktivitet ikke skader klimaet. Les mer om oss på zero.no

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen