Program

Zerokonferansen samler hvert år nærmere hundre spennende norske og internasjonale innledere fra politikk, forvaltning, organisasjoner og næringsliv. Her er våre første innledere  og en oversikt over fagsesjonene, velg sal for å se alle. Følg med for flere programnyheter!

DAG 1

Skjermbilde 2017-06-30 kl. 17.36.15

Trevor Milton, CEO ans founder at Nikola Motor Company
Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør, NHO
Monica Araya, Author and Climate Advocate from Costa Rica
Alexandra Beck Gjørv, Konsernsjef i Sintef
Michael Sheren, Senior Advisor Bank of England
Maria Moræus-Hanssen, CEO ENGIE E&P International

Dag 2
2017-11-01
Sal A
Sal B
Sal C
Sal D
Sal A
Sal B
Sal C
Sal D
09:00 - 10:30
Can greed be good? Capitalism as the driver of sustained growth
09:00 - 10:30
Grønt lederskap – klimakommunikasjon
09:00 - 10:30
Hvordan kan Norge ta elbilrevolusjonen videre?
09:00 - 10:30
Norsk havvindsatsing – mer enn en luftig visjon?
10:30 - 11:00
Pause
10:30 - 11:00
Pause
10:30 - 11:00
Pause
10:30 - 11:00
Pause
11:00 - 12:30
Fornybarrevolusjonen i Sør
11:00 - 12:30
A renewable ferrytale – How Norwegian fjords can change the course of the maritime industry?
11:00 - 12:30
Hydrogen – verdiskapnings- muligheter for Norge
11:00 - 12:30
ZERO i kommunen – Lokale klimatiltak i knotepliktig sektor
12:30 - 13:15
Lunsj
12:30 - 13:15
Lunsj
12:30 - 13:15
Lunsj
12:30 - 13:15
Lunsj
13:15 - 14:45
Grønn vekst i byggenæringa: Bærekraftige bygg som norsk eksportvare
13:15 - 14:45
Grønn vekst med reduserte industriutslipp
13:15 - 14:45
Veikart for tungtransport 2030
13:15 - 14:45
Hvordan kan norsk landbruk redde verden?
14:45 - 15:00
Pause
14:45 - 15:00
Pause
14:45 - 15:00
Pause
14:45 - 15:00
Pause
15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Nye allianser mot 2030
15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Nye allianser mot 2030
15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Nye allianser mot 2030
15:00 - 16:00
Felles avslutningssesjon i sal A: Nye allianser mot 2030
Select date to see events.