Personvern

ZERO er opptatt av å ivareta ditt personvern. ZERO er behandlingsansvarlig for innsamling og bruk av personopplysninger du deler med oss. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi behandler og lagrer personopplysninger, og hvilke rettigheter du har. 

Hva er en personopplysning?
En personopplysning er noe som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer. Alle virksomheter som behandler personopplysninger, plikter å følge personopplysningsloven, som gjør EUs personvernforordning (heretter «GDPR») til norsk lov.

Hva registrerer ZERO og hvorfor?
Når du kontakter oss, lagrer vi din henvendelse og kontaktinformasjon slik at vi kan svare deg på best mulig måte. På nettsiden vår kan du også registrere deg som mottaker av nyhetsbrevet vår på e-post, og vi lagrer din e-postadresse for å kunne sende deg nyhetsbrev. 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?
ZERO lagrer personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet, blant annet:

 • Informasjon for å forvalte samarbeidsforhold
 • Nyhetsformidling og markedsføring
 • Regnskapsrelevant informasjon: 
  • Primærdokumentasjon skal oppbevares i 5 år. 
  • Sekundærdokumentasjon skal oppbevares i 3,5 år.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss for å få nærmere detaljer vedrørende lagringstid.

ZERO skal rutinemessig slette personopplysningene når formålet med behandlingen er oppfylt. Melder du deg av nyhetsbrevet, sletter vi e-postadressen din. 

Hva skjer når du besøker ZERO digitalt?
Når du besøker vår nettside www.zero.no eller går inn på ZEROs sider i sosiale medier (LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram), legger du igjen digitale spor. De sosiale mediene har egne regler for behandling av personopplysninger, som du godtar når du aksepterer deres brukervilkår. Disse kan ikke ZERO påvirke. 

ZERO bruker også Google Analytics til å analysere trafikken på zero.no. Du kan reservere deg mot Google Analytics – se informasjon om selskapets personvern her.

Dine rettigheter – og hvordan kontakte oss

GDPR gir deg en rekke rettigheter:

 • Rett til innsyn i personopplysninger
 • Rett til å korrigere informasjon om deg og kreve informasjon slettet
 • Retten til dataportabilitet
 • Rett til å trekke tilbake ethvert samtykke gitt til behandlingen av dine data
 • Rett til å protestere mot behandlingen av opplysningene dine og kreve begrensning av databruk

Har du spørsmål om ZEROs behandling av personopplysninger eller vil påberope deg en rettighet, kan du kontakte oss på [email protected]. Du kan også lese mer om dine rettigheter hos Datatilsynet. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet, men vi setter pris på om du kontakter oss først for å finne en løsning eller for å få mer informasjon.