Foredragsholdere ved Zerokonferansen 2024 kommer!

Innspill til Zerokonferansen?

Har du innspill til Zerokonferansen, for eksempel gode innledere eller tematikker vi bør ha med i vurderingene? Send dem til oss her!