Temautstillingen: historiene du kan være en del av

Publisert: 28. sep 2023

Utstillingsområdet på Zerokonferansen har alltid vært en viktig arena for å vise frem ny klimateknologi som gir optimisme, konkrete og relevante løsningsforslag, ny kunnskap, samt styrkede nettverk og allianser. 

Årets utstilling  knyttes tett opp mot ZEROs arbeid og til verdikjeden den er en del av. I temautstillingen fortelles historiene om Norges nye industrialisering, Norges energiomstilling og hvordan vi får hele transportens verdikjede til null.

Under pausene i programmet vil du få muligheten til å se klimateknologi, oppleve demonstrasjoner, se nye løsninger og møte ZEROs fageksperter samtidig som du nyter kaffe og noe å bite i, og slår av en prat med utstillerne.

Norges energiomstilling

Klarer vi å erstatte dagens fossile energibruk fra kull, gass og olje med fornybar energi fra sol, vind, vann og bio, løser vi klimakrisen. Derfor må det bygges mer fornybar energi så raskt som mulig. Våre partnere viser hvordan. Fremtidens byggeplasser blir elektriske. Skagerak Energi har løsninger for å møte energibehovet, ved å flytte energien dit det trengs – i mobile batterier. RWE er en av verdens største utviklere og operatører av havvind. På Zerokonferansen kan du lære mer om hvordan RWE overfører sin kunnskap og erfaring til utvikling av flytende havvind, som er helt nødvendig for å erstatte dagens fossile energibruk. Å Energi viser hvordan pumpekraftverk og sol er viktige klimaløsninger. 

I Norges energiomstilling skal fornybare byer ha energieffektive og systemsmarte hus og idrettsanlegg som bidrar til energisparing og økt energiproduksjon. ZERO, Norges Idrettsforbund og Asplan Viak vil løfte hvordan produksjon av ny fornybar energi ved bruk av varmepumper, solkraft, fjernvarme, termoser, vil være en viktig bidragsyter til å løse klimakrisen. 

Hvordan vi får hele transportens verdikjede til null.

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. For å lykkes med det grønne transportskiftet, må fossile drivstoff ut av markedet og teknologien byttes ut i alle kjøretøy.

ZERO har kartlagt utslipp langs verdikjeden av bilproduksjon. Temautstillingen viser hvordan ulike aktører bidrar til å realisere en global verdikjede uten utslipp, for hele elbilen, fra vugge til grav, og gjennom produksjon av drivstoffet som kan fylles på nullutslippskipene som frakter bilene.

Våre partnere er en del av løsningen. Volkswagen Group og Møller Mobility Group har en nullutslippsvisjon i 2025, og har besluttet at Volkswagen personbil utelukkende skal tilby fullelektriske modeller i det norske markedet etter 2023 for å nå 100 prosent-målet.

Continental Dekk Norge utvikler og jager en fremtid med 100 prosent bærekraftige dekk, og jobber med å øke mengden av resirkulerte materialer og fornybare råvarer i dekkproduksjonen. Batteriretur AS har i samarbeid med bilindustrien utviklet en unik kompetanse for håndtering av høyenergibatterier, og kommer med et stort Jaguar I-Pace-batteri til utstillingen. Tryg Forsikring, Norges Biloppsamleres Forening (NFB) og Bil1din løfter deres rolle for å øke bruk av reparasjoner med brukte deler – Brukt, men minst like god! ECO STOR bygger industri på brukte bilbatterier – second life – og bygger store anlegg som kan brukes til å lagre strøm. 

Norges nye industrialisering

Industrisektoren står for rundt 20 prosent av nasjonale og globale klimagassutslipp. Potensialet for utslippskutt er stort, og teknologiskiftet som trengs, er mulig. I tillegg er det industrien som kan realisere CO2-fjerning og CO2-fangst. 

ZERO jobber for å få på plass klimaløsningene som kutter utslippene i eksisterende industri, og spesielt med karbonfangst og -lagring (CCS), bioøkonomi og hydrogen. I tillegg er det viktig å sikre bærekraftig utbygging av nye grønne industrier. Vi samarbeider med industriaktørene som går i front og ønsker å ta i bruk ny klimateknologi. 

Siva – Selskapet for industrivekst er en viktig del av utrullingen av ny grønn industri i Norge. De vil vise frem hvordan de er “One stop shop” for industrien. 

Industrien har halvert sine utslipp, men skal fortsette å kutte utslipp. I utstillingen treffer du noen av selskapene som går foran for å danne nye industrielle verdikjeder som kutter klimagassutslippene drastisk. Yara vil vise hvordan de bruker grønn ammoniakk for drastisk kutte utslippene fra matproduksjon og fra skipsfarten. 

I tillegg vil vi vise frem verdikjeden for CO2-fjerning, løsningen vi trenger for å ta oss til netto negative utslipp. Climeworks vil vise frem hvordan de fjerner Co2 fra atmosfæren før Wintershall DEA vil vise med en fysisk modell hvordan CO2 lagres og forblir permanent under bakken. 

Equinor forsyner 170 millioner mennesker med energien de trenger hver dag. Dette får vi til, takket være 50 år med en enda viktigere energi: Erfaring, kunnskap og samarbeid på tvers av fagområder, virksomheter og nasjoner. Dette er også nøkkelen til å løse klimautfordringene, vår tids viktigste utfordring. Equinor har som mål å være et netto nullutslippsselskap innen 2050. På veien dit skal vi finne nye løsninger innen fornybar energi, lavkarbonløsninger og hydrogen, for vår ambisjon er å være et ledende selskap i energiomstillingen. 

ZERO jobber for en fossil- og utslippsfri luftfart, og at Norge blir den første nasjonen med elektrifisert innenriks luftfart. Derfor er hele økosystemet i fossilfri luftfart nødvendig for å kutte klimagassutslippene raskt nok. Møt infrastruktur (Avinor), flyselskap (SAS), flyprodusentene, elmotorprodusent  og drivstoffleverandør.

Maritim

Skipstrafikken står for ca. 2,5 prosent av de globale CO2-utslippene, og er en økende kilde til klimagassutslipp. Verden må bli kvitt all fossil energibruk innen 2050, også til sjøs. Da må tempoet opp i det grønne maritime skiftet. 
ZERO jobber med aktørene i maritim bransje som vil gå foran og bygge utslippsfrie skip, og med dem som vil ta dem i bruk. Vi jobber også opp mot myndighetene for å få dem til å støtte bygging av utslippsfrie skip. Da kan Norge bidra med klimaløsninger til sjøs som verden trenger. Møt våre partnere Høegh Autoliners og Kongsberg som viser frem hvordan nullkarbonklare Aurora-klassen gjør det mulig for kundene å dekarbonisere egne forsyningskjeder.

Ønsker du å møte utstillerne? Om du ønsker å booke et møterom for egne møter under konferansen, ta kontakt med oss på [email protected]