Nominer din bedrift til Næringslivets klimapris 2023

Publisert: 14. sep 2023

Næringslivets klimapris deles i år ut for tiende gang. I 2022 vant Hafslund Oslo Celsio prisen. Nå kan du nominere din kandidat til årets pris.

Vi håper på nominasjoner fra alle som ønsker å vise frem hva de gjør for å få frem en ny klimateknologi og nye løsninger. Frister for nominasjoner er 12. oktober 2023.

Om prisen

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Formålet med denne prisen er å oppmuntre til klimavennling innovasjon og nyskaping i Norge bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran på området. Skal Norge lykkes med grønn vekst, må vi få en grønn og lønnsom kobling mellom klimapolitikk og næringsliv. Klimavennlig omstilling og konkurransekraft er i økende grad to sider av samme sak. I fjor fikk vi mange nominasjoner fra høyst ulike bransjer, noe som viser at det drives en betydelig innovasjonsarbeid i norsk næringsliv for å bidra til et grønt skifte.

Hvem kan få prisen?

Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller en annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydlige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi. Kriteriene kan du lese nederst i denne saken. Et tiltak må ikke «score» på alle kriteriene for å nomineres.

Juryen består av:

  • Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO
  • Sigrun Aasland, leder i ZERO
  • Olav Bolland, dekan ved Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Kriterier for nominasjoner til Næringslivets klimapris

  1. Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge*
  2. Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
  3. Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
  4. Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
  5. Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid

* kan være utenlandsk eid

Ønsker du å nominere en bedrift til årets pris? Kontakt Aurora Mykkeltveit på [email protected], eller Trygve Ulset på [email protected].