Vinn prisen for Årets lokale klimatiltak!

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO.

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne vil bli hedret på Zerokonferansen på Skur 13 på Tjuvholmen i Oslo 6. og 7. november 2019.

Frist for å melde seg på konkurransen er 20. september 2019.

Juryen består av Kristin Halvorsen, Gunn Marit Helgesen, Odd Einar Dørum, Kristine Falkgård og Marius Holm.

Vil du vite mer?
Kontakt Jenny Skagestad/92610995

Last ned Invitasjon til Årets lokale klimatiltak 2019
Påmeldingsskjema til Årets lokale klimatiltak

Konkurransekriterier:
• Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.
• Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
• Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
• Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
• Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene:
• Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
• Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
• Gode planløsninger.
• Bruk av utslippsfri teknologi.

Eksempler på tiltak kan være:
• Gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk.
• Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport.
• Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff.
• Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.
• Produksjon og bruk av fornybar energi.
• Nye administrative løsninger eller finansieringsløsninger.
• Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering.

Tidligere vinnere av Årets lokale klimatiltak:

• 2018: Flora kommune vant for utviklingsprosjekt for utslippsfri hurtigbåt. Les mer her.
• 2017: Sør-Trøndelag fylkeskommune vant for fossilfrie busser. Les mer her.
• 2016: Hordaland fylkeskommune vant for miljøkrav i ferjeanbud. Les mer her.
• 2015: Hvaler kommune vant med Hvaler Solpark. Les mer her.
• 2014: Østfold fylkeskommune vant med Fossilfri grenseregion. Les mer her.
• 2013: Oslo kommune vant med kretsløpsbasert avfallssystem.
• 2012: Mandal kommune vant med innovativt nærvarmeanlegg.
• 2011: Os kommune vant med Oseana kunst- og kultursenter.

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen