På programmet: Systemsmart energibruk – hvordan bryter vi barrierene?

Publisert: 20. okt 2022

Hver torsdag frem mot Zerokonferansen deler vi en smakebit av konferanseprogrammet og hva du kan vente deg fra scenen.

For å nå klimamålene trenger vi mer energi, men også infrastruktur som skal frakte strømmen dit den skal brukes. Samtidig må vi bruke ressursene vi allerede har mer optimalt i det vi kaller systemsmarte valg. Hvordan kan  vi fremme denne helhetlige tankegangen på tvers av energibransjen? 

På Zerokonferansen skal vi snakke om hvilke barrierer aktører møter når de vurderer å gjøre systemsmarte energitiltak, og vi skal løfte frem noen suksesshistorier som har klart det på tross av disse. Hvilke løsninger og virkemidler har vært svaret på hindringene de har møtt, og er disse løsningene noe flere kan ta i bruk? 

Sesjonen åpnes med en innledning fra energirådgiver i ZERO Tone Svendsen Endal, før Erika Stadler, rådgiver i forretningsstrategi i Elvia, kommer på scenen for å presenterer muligheter for å dempe presset på strømnettet i Nedre Glomma-regionen. Videre vil det være presentasjoner fra tre ulike suksesshistorier: Julien Moisan skal fortelle om innovasjonsprosjektet Smart Senja, Clas Persson om Hafslund Oslo Celsio sitt sesonglagring og mikroenergisystem på Furuset og Kjell Hantho skal fortelle om energieffektivisering av næringsbygg med et eksempel fra SustEvos bidrag i Nordeabygget. 

Denne sesjonen tilhører prosjektet “Systemsmart energibruk” som styres av ZERO. Du kan lese mer om prosjektet her.