Nominer din kandidat til Næringslivets klimapris

På Zerokonferansen deler vi ut Næringslivets klimapris for å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter. Skal Norge lykkes med grønn vekst, må vi få en grønn og lønnsom kobling mellom klimapolitikk og næringsliv. Med klimaprisen ønsker vi å gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater, og som går foran i gjennomføringen av det grønne skiftet.

Ønsker du å nominere en bedrift til årets pris?

Kontakt Jon Evang på jon.evang@zero.no, eller Per Anker Nilsen på peder.anker-nilssen@nho.no. Fristen for nominasjoner er 1.oktober 2019. Vi håper på nominasjoner fra alle som ønsker å vise frem hva de gjør for å få frem ny klimateknologi og nye løsninger!

Næringslivets klimapris deles i år ut for sjette gang. I 2018 vant Yara og Kongsberggruppen for utviklingen av Yara Birkeland. Tidligere vinnere er Elkem Solar, Borregaard, Scatec Solar, og elfergen “Ampere”.

Hvem kan få prisen?

Vi ønsker å motta nominasjoner fra bedrifter over hele landet, fra ulike bransjer. Andre kan også nominere bedrifter som er aktuelle for en slik pris. Kandidatene må ha lansert eller iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt. Det kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. Resultatet må være betydelige utslippskutt eller bidrag til innfasing av lavutslippsteknologi. Kriteriene kan du lese nederst i denne bloggen.

Kriterier for nominasjoner til Næringslivets klimapris:

(Et tiltak må ikke “score” på alle kriteriene for å nomineres)

1) Nominerte skal være norske bedrifter/virksomheter i Norge*
2) Nominerte skal ha lansert/iverksatt reelle innovasjoner eller nyskapinger innenfor sitt felt
3) Nominasjonen kan være enten teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller klimavennlig omstilling
4) Nominasjonen skal kunne bidra til å kutte hele eller en stor andel av utslippet/utslippene permanent og/eller fase inn null/lavutslippsløsninger på nye områder med stort potensial
5) Nominasjonen skal ha kommersielt potensial, og kunne oppnå lønnsomhet innen rimelig tid

*kan være utenlandsk eid

Juryen består av:

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO
Marius Holm, leder i ZERO
Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen