Her er finalistene til Næringslivets klimapris 2022!

Publisert: 18. nov 2022

Hafslund Oslo Celsio, Tibber og Foamrox er toppnominert til Næringslivets Klimapris 2022. Alle tre har utmerket seg med å gå foran i det grønne skiftet. 

Hafslund Oslo Celsio bygger karbonfangstanlegg på Klemetsrud i Oslo, Tibber gjør det enkelt for folk spare strøm og bruke energi mer effektivt, og Foamrox erstatter betong og oljebasert isolasjon med hundre prosent resirkulert glass. 

Næringslivets klimapris er et samarbeid mellom Zero, NHO og NTNU, og deles i år ut for niende gang på Zerokonferansen 24. november. 

Med næringslivets klimapris løfter vi spydspissene i det grønne skiftet. Årets toppnominerte går foran og viser innovasjonen og nyskapningen som finnes i norske bedrifter, sier Sigrun Aasland, leder i ZERO.

Næringslivet er sentrale i omstillingen til lavutslippssamfunnet, påpeker Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør for politikk og myndighetskontakt i NHO. 

–Vi trenger langt større fokus på hvordan vi gjennom klima- og næringslivspolitikk kan legge bedre til rette for raskere omstilling og økt lønnsomhet. Derfor er vi stolte av å kunne løfte frem bedrifter som går foran. Hvert år nomineres stadig mer imponerende og inspirerende bedrifter. Årets finalister gir ikke bare et betydelig bidrag til klimakutt, men viser vei for hvordan flere kan tenke nytt for å skape grønn vekst, sier Anniken Hauglie.  

– Tiden er i ferd med å gå fra oss når det gjelder reduksjon av klimagasser. Vi trenger ny teknologi, og det er viktig at noen går foran og tar i bruk nye teknologier og metoder som reduserer klimagassutslippet, sier Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU. 

Om finalistene: 

Hafslund Oslo Celsio har landet investering og signert kontrakt med staten for å bygge Norges største karbonfangstanlegg på Klemetsrud. Det vil bli verdens første fullskala anlegg med karbonfangst og -lagring fra avfallsforbrenning. Her planlegger de å fjerne 400 000 tonn CO2 per år, som vil være et stort bidrag til å innfri Norges klimamål. Anlegget vil bidra med kunnskap og erfaring til industrien både i Norge og Europa. 

Strømsalgselskapet Tibber var tidlig ute med løsninger som gjør det enklere for kundene å redusere strømforbruket. For at samfunnet skal kunne gå over til et helt utslippsfritt energisystem, er energisparing avgjørende. Tibber har klart å engasjere forbrukere gjennom brukervennlig app og gode, tilgjengelige løsninger. Tibber har bidratt til å pushe hele bransjen til å bli mer transparent og til å legge til rette for mer optimal energibruk.

Foamrox erstatter betong og plastmaterialet som isolasjon og byggematerialer i bygninger, veier og tunneler med hundre prosent resirkulert glass. Glassmaterialet tilsvarer kun ti prosent av vekten av betong, har lengre levetid og er fukt- og brannsikkert. Foamrox samarbeider med blant annet Nye Veier om hvordan veibygging kan gjøres mer miljøvennlig. Der har de erstattet nødstasjoner i betong, som normalt veier ni tonn, med elementer av resirkulert glass på 350 kilo. Det kutter utslipp både i produksjon og frakt. 

Om Næringslivets klimapris:
Prisen skal oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, og gi ekstra oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran på området. Nominasjonen er åpen for alle og prisen går til bedrifter som har teknologiske nyvinninger eller forretningsmodeller som er drivere for klimavennlige løsninger eller annen klimavennlig omstilling. 

Pressekontakt hos ZERO: 

Aurora Mykkeltveit, kommunikasjonsrådgiver
mobil: 902 21 984/e-post: [email protected]