Bli vår samarbeidspartner?

ZERO har helt siden vi ble stiftet samarbeidet med næringslivsaktører som i kraft av sin posisjon ønsker å bidra til store endringer for klimasaken. Er du vår neste partner?

  • Vil du bli samarbeidspartner? Kontakt markedssjef Annika Yri på [email protected]
  • Lurer du på hvem våre samarbeidspartnere er? Se hele oversikten her

Hvorfor samarbeide med ZERO?

Samarbeid er en sentral del av ZEROs arbeidsmetode – i 2020 kom 81 prosent av inntektene våre fra partnere og støttespillere. Gjennom samarbeid ønsker vi å gjøre våre partnere bevisste på sitt handlingsrom i klimasaken og finne områder der vi sammen kan bidra til at klimaløsninger løftes frem og lykkes.

For ZERO gir samarbeidsavtaler med bedrifter og organisasjoner innsikt i problemstillinger næringslivet møter når de vil ta i bruk utslippsfrie løsninger. Vi samarbeider også med aktører som selv har utviklet og vil fremme gode klimaløsninger. Våre samarbeidspartnere sier at de på sin side får viktig sparring, godt nettverk og oppdatert fagkunnskap gjennom sitt samarbeid med ZERO.

Hvordan samarbeide?

ZEROs eneste oppdragsgiver er klimasaken. Alle samarbeidsavtaler mellom ZERO og våre partnere er derfor forankret i et felles mål om å fremme gode klimaløsninger. I hverdagen handler det om gjensidig respekt, tydelig forventningsavklaring og god kommunikasjon.