Årets lokale klimatiltak 2022

Publisert: 16. sep 2022

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Søknadsfrist 30. september.

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne blir hedret på Zerokonferansen 24. november 2022.

Frist for å melde seg på konkurransen er 30. september.

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, tidligere statsråd Trine Skei Grande og daglig leder Sigrun Aasland i ZERO.

Vil du vite mer? Kontakt: [email protected] 

Last ned: Invitasjon til Årets lokale klimatiltak 2022

Påmeldingsskjema til Årets lokale klimatiltak 2022

Konkurransekriterier:

• Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.

• Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.

• Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.

• Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.

• Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene:

• Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.

• Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.

• Gode planløsninger.

• Bruk av utslippsfri teknologi.

Eksempler på tiltak kan være:

• Gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk.

• Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport.

• Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff.

• Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.

• Produksjon og bruk av fornybar energi.

• Nye administrative løsninger eller finansieringsløsninger.

• Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering.

Tidligere vinnere av Årets lokale klimatiltak

• 2021: Oslo kommune vant for klimabudsjettet. Les mer her.

• 2020: Drammen kommune vant for Geotermos – Sommervarme til vinterbruk. Les mer her.

• 2019: Oslo kommune vant for verdens første utslippsfrie anleggsplass, Olav Vs gate. Les mer her.

• 2018: Flora kommune vant for utviklingsprosjekt for utslippsfri hurtigbåt. Les mer her.

• 2017: Sør-Trøndelag fylkeskommune vant for fossilfrie busser. Les mer her.

• 2016: Hordaland fylkeskommune vant for miljøkrav i ferjeanbud. Les mer her.

• 2015: Hvaler kommune vant med Hvaler Solpark. Les mer her.

• 2014: Østfold fylkeskommune vant med Fossilfri grenseregion. Les mer her.

• 2013: Oslo kommune vant med kretsløpsbasert avfallssystem.

• 2012: Mandal kommune vant med innovativt nærvarmeanlegg.

• 2011: Os kommune vant med Oseana kunst- og kultursenter.