ZEROkinoen – Powered by Yara

Her finner du alt innhold som ble sendt på Zerokonferansen 2020! Bruk snarveiene til venstre for å hoppe til ønsket tema.

Finans og næringsliv

Grønnvask eller grønt skifte?

Hvilken klimarrapporteringspraksis bør følges av norske bedrifter? Og kan klimakvoter egentlig gi klimanøytralitet?

SkiftHUB

Video 1:

Kan koronakrisen styrke den grønne konkurransekraften?

31:40: Klimaløsninger fra Vestlandet. Om havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring.

Video 2:

Hva vil EUs nye klassifiseringssystem bety for næringslivet?

Videokonferanser – en grønn vekstnæring for Norge?

Bli kjent med vår partner Cisco, som går i front innen videoteknologi for å redusere klimagassutslipp, øke produktiviteten i økonomien og styrke utviklingen av denne grønne næringen i Norge.

Har klimastreikene påvirket næringslivet?

Har barn og unges klimaengasjement påvirket bedrifter i Norge? Miljøagentene spør!

Norsk fornybarsatsing i utviklingsland

Lønnsomme investeringer med store ringvirkninger

Lunsjprat: Video – en grønn vekstnæring for Norge

Norge er vertskap for verdens største næringsklynge av videokonferanseselskaper. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan vi kan forsterke vekstkraften i dette grønne næringsmiljøet gjennom et tettere samarbeid mellom myndigheter og næring.

Sesjonen er laget i samarbeid med Cisco.

Sending fra GjensidigeHUBen i Oslo

Velg mellom disse tre sesjonene i spillelista over. 

• Hvordan kan din pensjonsavtale kutte utslipp?

• Hvordan kan forsikringsbransjen bruke sin kunnskap og kompetanse til å redusere klimarisikoen? Med Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister, Kristin Halvorsen, direktør i Cicero m.fl. 

• Elbilbatterier som ressurs – hvordan sikre gjenbruk og resirkulering. Med Batteriretur, HydroVolt, Harald A. Møller m.fl.

Programmet er laget i samarbeid mellom ZERO og Gjensidige.

Energisystemer

Havvind – en ny spiller på banen!

Flere ulike selskap og konsortier melder i disse dager sin interesse for å bygge ut havvind på de utlyste områdene, og i løpet av første halvår av 2021 kan det første prosjektet ha fått konsesjon til å bygge havvind på norsk sokkel.

Presentasjon, Harald Dirdal

Havvind på norsk sokkel – nesten i mål?

StatkraftHUB

I spillelisten finner du følgende tre sesjoner:

• The Nordic launch at StatkraftHUB: New Energy Outlook 2020 with BloombergNEF. Med Seb Henbest i BloombergNEF.

• Vannkraften i klimaendringenes tid.

• Hydrogen – et grønt industrieventyr for Norge. Med blant andre olje- og energiminister Tina Bru og Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Programmet er laget i samarbeid mellom ZERO og Statkraft.

Fire grunner til at Norge må satse på havvind

Havvind kan bli en viktig omstillingsnæring og en stor industrimulighet for Norge. Som fornybar energikilde vokser havvind raskt, og vil bli en viktig klimaløsning globalt. Prisen for å bygge ut er på vei til å bli konkurransedyktig, men andre land satser mer målrettet enn Norge, og ligger foran oss i kappløpet. Derfor haster det å komme i gang!

Hva er egentlig grått, grønt og blått hydrogen?

Kevin Gould fra Statkraft forklarer hvordan grått, grønt og blått hydrogen produseres.

Industri

Sirkulær karbonøkonomi og CCS – hva er mulighetene for norsk industri?

I denne spillelisten finner du følgende sesjoner:

• Hvor seiler Langskip – Norges CCS-satsning og EUs klimamål

• Hvordan skape lønnsomhet for karbonfangst og -lagring?

• Sirkulær karbonøkonomi – gjenbruk av CO2 som klimaløsning

• Panelsamtale om hydrogenveikartet

Norsk bioøkonomi – Veien til ny biobasert økonomi

CCS-klyngen på Øra i Østfold

I Borg CO2 AS samarbeider 16 bedrifter rundt industriklyngen på Øra om etablering av
et karbonfangst og -lagringsprosjekt. Her forteller Pål  Mikkelsen om prosjektet og hvordan de ligger an i løypa mot realisering.

Avfall til ressurser og CCS

På Amager Ressource center (ARC) avfallsforbrenningsanlegget i København planlegger de å kutte 500 000 tonn CO2 årlig med sitt
karbonfangtsprosjekt.

Negative karbonutslipp med bio-CCS

Se hvordan Stockholm Exergi vil fange CO2 fra biovarmeanlegg, og lagre det i Nordsjøen.

Slik kan e-fuels kutte utslipp

Sirkulær karbonøkonomi er en viktig klimaløsning, og et grep for å gjøre karbonfangst lønnsomt. Video fra CRI.

Mo Industripark om karbonfangst og hydrogen

Hør om Mo Industripark presentere planer for bruk av hydrogen i Celsa sitt smelteverk, og muligheter for nye fornybare produkter gjennom karbonfangst og -lagring

Hva er grønn ammoniakk?

I denne filmen fra vår partner Yara kan du lære om hva grønn ammoniakk er, hvordan det lages og ringvirkningene det kan ha for energisystemet vårt.

ZEEDS-initiativet om grønn ammoniak

Transport

Helgrønne transportkjeder i Norden og infrastruktur for hydrogen

Her finner du følgende tre sesjoner:

• Slik blir Norden best i verden på utslippsfri transport. Laget i samarbeid med Nordic Innovation.

• Helgrønne transportkjeder, hva er mulig?

• Etablering av infrastruktur for hydrogen nå, sikrer utslippsfri tungtransport i morgen. Laget i samarbeid med Hexagon og Norwegian Hydrogen AS.

Marius Holm ble med på kjøretur i helt nye Volkswagen ID.3

Bli med på en kjøretur med Marius Holm og Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS i ID.3, den første elbilen fra Volkswagen som er bygget helt fra bunnen av som elbil. Hør mer om de tekniske detaljene og bli med på kjøretur her.

Nordic Innovation

Se hvordan Nordic Innovation arbeider for bærekraftige løsninger i transport og andre sektorer.

Syntetisk drivstoff i luftfarten

Presentasjon fra Karl Hauptmeier i Norsk E-fuel

Maritim

Hvordan halverer vi utslipp fra skipsfart innen 2030?

Grønn ammoniakk i Norge – Hvordan komme til storskala produksjon

Utslippsfri skipsfart med grønn ammoniakk som energibærer

Bygg og materialer

Hvordan kan byggherrene bli morgendagens klimahelter?

I det grønne skiftet har byggherrer en viktig rolle med å stille krav om reduserte utslipp av klimagasser i kontraktene. I denne sesjonen spør vi: hvilke muligheter skapes når byggherrer stiller tydelige krav til klima og hvordan kan vi i fremtiden sikre et marked for utslippsfrie varer og tjenester?

Sesjonen er laget i samarbeid med Nye Veier.

Hydrogen som kilde til klimavennlig bygg- og anleggssektor

Lær mer om Celsa og vår partner Statkraft sitt prosjekt «Hydrogen Hub Mo», der de skal skape en verdikjede for grønt hydrogen til industrielt bruk.

Familiebedriften som går i bresjen for elektrifisering av anleggsbransjen

Vår partner Becker Entreprenør ønsker å forandre bransjen og nulle ut bransjeutslippet på 13 millioner tonn Co2. De mener byggherrer må være mye mer på ballen når det gjelder beregning av utslipp fra for eksempel massehåndtering og frakt til deponier. Bli kjent med familiebedriften i denne informative og inspirerende filmen.

Slik gjenvinner Vartdal Plast

Bli med på en «behind the scenes» fra Vartdal Plast sitt nye gjenvinningsanlegg!

Ateas bærekraftige logistikksenter

Bli med til Ateas nye bærekraftige logistikksenter i Växjö, Sverige.

Bli med på befaring på Lindeberg sykehjem med Omsorgsbygg

På Lindeberg sykehjem bygger Omsorgsbygg med reduksjon av klimautslipp i fokus. Bli med på omvisning!

PowerhouseHUB

Velg mellom disse tre sesjonene i spillelista over:

• Hvor skal fremtiden bo? 10 år med Powerhouse
• Energifleksible nabolag og byer
• Materialenes revolusjon

Programmet er laget i samarbeid mellom ZERO, Powerhouse og Trønder Energi.

C40-alliansens erklæring om utslippsfritt bygg- og anleggsarbeid

Slik ønsker en allianse av verdens storbyer å gå foran i arbeidet med å kutte utslipp fra bygg- og anleggssektoren.

How can cities spark a global shift to clean construction?

Med:
– Mark Watts, Executive Director, C40
– Raymond Johansen, Governing Mayor of Oslo
– Cristina Gamboa, CEO, World Green Building Council
– Lena Hök, SVP Sustainability, Skanska Group
– Marius Holm, CEO, ZERO

Årets lokale klimatiltak 2020

Drammen vant Årets lokale klimatiltak 2020

Med et svært innovativt prosjekt for lagring av solenergi til vinterbruk er Drammen kommune vinneren av «Årets lokale klimatiltak 2020.

Sølvplass til Bergen Kommune/Bergen havn

Bergen kommune/Bergen havn sikret annenplassen med prosjektet «Europas største landstrømanlegg for skip».

Prisutdeling av Årets lokale klimatiltak 2020

Zeroakademiet

Lansering av ZEROakademiet

Næringslivets klimapris 2020

Asko er tildelt Næringslivets klimapris 2020

Asko vant Næringslivets klimapris 2020, som deles ut i samarbeid med NHO og NTNU. Asko er Norges største grossist og får prisen for innsatsen med å redusere klimagassutslipp fra sin virksomhet. Firmaet har 600 lastebiler på veiene og er med det en pådriver for innovative løsninger og teknologiske nyvinninger.

Nominert: Bonheur

Bonheur med datterselskaper har i løpet av en femårsperiode beveget seg fra å ha hovedvekten av aktiviteten innen rigg og olje, til å ha nær 100 prosent av sin portefølje i fornybar energi.

Nominert: Norsk Kylling

Norsk Kylling var en av de topp-tre nominerte for utvikling og bygging av et slakte- og foredlingsanlegg som setter en ny miljøstandard innen global næringsmiddelindustri.

Prisutdeling

Se prisutdelingen av Næringslivets klimapris 2020

TED x Skift

Gry Johanne Åmodt, Statkraft

How renewables can cut most of global greenhouse gas emissions

Heidi Finskas, KLP

Turning billions to trillions – investing in renewable energy in developing countries

Odd-Harald Wasenden, Arntzen de Besche

Offshore wind in Norway: The importance of infrastructure planning

Mathias Juell Johnsen

Guide against greenwashing

Kayleigh Smith

The 1,5 degree neighborhood

Gunnhild Hystad

A ferry making waves

Fra King Coffe

Fra kaffegrut til østerssopp

Slik får konferansepartner King Coffee mest mulig ut av kaffegruten

Fra Yara

Earth to Table

Yara’s Legacy

Powered by Yara