ZEROkinoen – Powered by Yara

Lyst til å være så oppdatert som mulig før konferansen braker løs 24. november? Her har vi samlet aktuelle filmer fra våre partnere.

Dette er ren ammoniakk

Se hvordan Yara planlegger å produsere ammoniakk helt uten utslipp – og ringvirkningene det kan få for transport og industrisektoren.

Fra vugge til grav

Volkswagen er opptatt av elbilen skal være en pådriver for det grønne skiftet og bidra til en elektrifisering av hele transportsektoren. Med deres «Way to Zero» strategi skal også alle utslipp i hele bilens levetid eliminieres. Dette gjelder fra råvareutvinningen, til produksjon og etter hvert til gjenbruk og gjenvinning av kjøretøyene etter at de går ut av trafikken.

Veilederen for grønne innkjøp

Skift har lansert en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter med 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett. Signerer initiativet, engasjerer egne ansatte, lag konkrete handlingsplaner og bli med å møtes på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både framskritt og utfordringer

Karbonfangst til lukkede drivhus

Greencap Solutions har funnet en løsning for å fange CO2 i et lukket veksthus, som gjør det mulig å produsere mer mat med mindre energi og kontrollere utslippet av klimagasser.

Regulerbar vannkraft som kan produseres etter behov

Møt hydrolog Sigrid Fantes i Statkraft, og se hvordan de regulerer vannkraftverket i Saurdal.

Bærekraftig håndtering av IT-utstyr

Lær mer om hvordan 100% klubben til Atea bistår bedrifter og kommuner med å resirkulere og gjenvinne elektronisk utstyr for å utvide livssyklusen.

Nye mobilitetsløsninger for å kutte utslipp

Nordic Innovation har finansiert åtte prosjekter som skal etablere nye nordiske partnerskap og løsninger innen mobilitet.

Hvordan resirkulering gjør aluminium til et bærekraftig materiale

Lær mer om det hvorfor aluminum er et av materialene som det er lettest å gjenvinne og vanskeligst å lage nytt.

Fra kaffegrut til østersopp

Elektrifisering av ammoniakkproduksjonen på Herøya

På Herøya i Porsgrunn skal Yara, Statkraft og Aker elektrifisere landets eneste ammoniakkfabrikk og produsere grønn ammoniakk.

Powered by Yara