ZEROkinoen – Powered by Yara

Lyst til å være så oppdatert som mulig før konferansen braker løs? Her har vi samlet aktuelle filmer fra våre partnere.

Dette er ren ammoniakk

Se hvordan Yara planlegger å produsere ammoniakk helt uten utslipp. Gjennom partnerskap i industrien skaper Yara store ringvirkninger som strekker seg fra bærekraftig landbruk til bærekraftig skipsfart.

Fra vugge til grav

Volkswagen er opptatt av elbilen skal være en pådriver for det grønne skiftet og bidra til en elektrifisering av hele transportsektoren. Med deres «Way to Zero» strategi skal også alle utslipp i hele bilens levetid eliminieres. Dette gjelder fra råvareutvinningen, til produksjon og etter hvert til gjenbruk og gjenvinning av kjøretøyene etter at de går ut av trafikken.

Datasenter med lavere energibruk

Lær mer om hvordan Green Mountain har tatt i bruk energieffektiviserende tiltak ved datasentre sine. Ved å utnytte spillvarmen som oppstår under nedkjølingen av datasentrene får overskuddsvarmen nytt liv i landbaserte oppdrettsanlegg.

Bærekraftskolen

Lær mer om Ateas bærekraftskole, en digital opplæring av alle ansatte innenfor temaer i bærekraft og IT. Gjennom intern forankring i bedriften bidrar Atea til å skape store ringvirkninger eksternt.

.

Energieffektive boliger

Ved verdens første Powerhouse-boliger i Gartnersletta på Lade i Trondheim, skal boligene bidra til å løse energikrisen ved å produsere mer energi enn de forbruker. Med totalløsninger fra NTE som strekker seg fra solcelleanlegg på taket til smarthusteknologi som blant annet ved visualisering av produksjon og forbruk av energi vil bidra til økt bevissthet knyttet til energibalansen på Gartnersletta.

Elektrifiseringen av ammonaikkproduksjonen på Herøya

På Herøya i Porsgrunn skal Yara, Statkraft og Aker elektrifisere landets eneste ammoniakkfabrikk og produsere grønn ammoniakk.

Powered by Yara