Hjelp Zerokonferansen med å bli utslippsfri!

Vi vil at Zerokonferansen skal være en konferanse som benytter seg av utslippsfrie tjenester og kjøper utslippsfrie produkter. Selv om vi i ZERO jobber hver dag med klimaløsninger for næringslivet, er vi ikke eksperter på å lage bærekraftige og utslippsfrie arrangementer.

Derfor ønsker vi å herved inviter alle dere som har kompetanse på dette, til å være med på å sette oss gode bærekraftsmål for konferansen, og til å hjelpe oss å nå dem.

Vil du være med i Zerokonferansens bærekraftsutvalg? Send en epost til marte@zero.no innen 1. juli for å melde din interesse.

Oppstartsmøtet for bærekraftsutvalget avholdes 22. august kl. 10:00-12:00 (inkludert lunsj de siste 30 minuttene).

Vi ønsker oss utslippsfrie løsninger for:

  • Transport av varer, mennesker og utstyr til og fra og inne i Skur 13
  • Oppvarming av Skur 13
  • Elektrisitet til Skur 13
  • Matservering i alle deler av konferansen
  • Midlertidig infrastruktur, leie og innkjøp
  • Utstyr, leie og innkjøp til utstillinger og praktisk gjennomføring
  • Avfallshåndtering av riggeavfall matavfall og annet før, under og etter konferansen
  • Leverandørdialog og krav i alle anbudsprosesser
  • Hotellpartnere og hospitality-partnere

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen