• Film Dag 1 2015
  • Presentasjoner dag 1 2015
  • Presentasjoner dag 2 2015

ZERO logo

På denne siden finner du opptak fra Zerokonferansen 2015 dag 1.

Signe Eide

Bertrand Piccard, Solar Impulse

Marius Holm, ZERO

Anders Bjartnes, Nina Jensen og Kjetil alstadheim kommenterer Marius Holm sin tale:

Jenny Skagestad, ZERO

Sofasamtale med Kari Asheim, Lasse Fridstrøm og Øystein Stray Spetalen

Michael Liebreich, Bloomberg New Energy Finance

Sasja Beslik, Nordea

Sofasamtale med Anne Jorun Aas, Irene Rummelhoff, Idar Kreutzer og Michael Liebreich

Rachel Kyte, Verdensbanken

Narendra Taneja, BJP

Sofasamtale Torger Lien, Jon Andersen, Rachel Kyte, Narendra Taneja, John Andersen

Tonje Verdal Frydenlund, Snøhetta

Ole Herbrand Kleppe, BOB

Connie Hedegaard

Norge 203040

Kristin Halvorsen og Aslak Brun

Kitty van der Heijden, WRI

Storbysamtale

Fire spydspisser i norsk næringsliv

Rainer Baake, statssekretær for energi i Tyskland

Tord Lien, Olje- og enrgiminister

Sofasamtale med Marius Holm, Tord Lien,Jürgen Tzschoppe og Rainer Baake

ZERO logo

På denne siden finner du opptak fra Zerokonferansen 2015 dag 1.

Signe Eide

Bertrand Piccard, Solar Impulse

Marius Holm, ZERO

Anders Bjartnes, Nina Jensen og Kjetil alstadheim kommenterer Marius Holm sin tale:

Jenny Skagestad, ZERO

Sofasamtale med Kari Asheim, Lasse Fridstrøm og Øystein Stray Spetalen

Michael Liebreich, Bloomberg New Energy Finance

Sasja Beslik, Nordea

Sofasamtale med Anne Jorun Aas, Irene Rummelhoff, Idar Kreutzer og Michael Liebreich

Rachel Kyte, Verdensbanken

Narendra Taneja, BJP

Sofasamtale Torger Lien, Jon Andersen, Rachel Kyte, Narendra Taneja, John Andersen

Tonje Verdal Frydenlund, Snøhetta

Ole Herbrand Kleppe, BOB

Connie Hedegaard

Norge 203040

Kristin Halvorsen og Aslak Brun

Kitty van der Heijden, WRI

Storbysamtale

Fire spydspisser i norsk næringsliv

Rainer Baake, statssekretær for energi i Tyskland

Tord Lien, Olje- og enrgiminister

Sofasamtale med Marius Holm, Tord Lien,Jürgen Tzschoppe og Rainer Baake

ZERO logo

På denne siden finner du presentasjoner fra Zerokonferansen 2015 dag 2.

Frokostseminar om lokal klimapolitikk

1-Lene Westgaard-Halle, ZERO

3- Helene Frihammer

4- Guri Melby

5- Arnulf Goksøyr

6- Tore Opdal Hansen, Drammen kommune

7- Ingvild Kilen Rørholt

9- Lars Strøm Prestvik Kommunalbanken

10- Alfred Bjørlo, Eid kommune

11- Camilla Moneta,

Zerolab-Den utslippsfrie byen. Smarte byer-teknologi for sømløs flyt av folk, varer og tjenester

1 Lars Ove Kvalbein, Bergen kommune

2 Even Heggernes, Nabobil

Strøm til elbil, elbuss og elferje: Hvordan får vi infrastrukturen vi trenger?

1 Bente Monica Haaland, Statnett

2 Christina Bu, Elbilforeningen

3- Oluf Ulseth, Energi Norge

4 Bjørn Simonsen, NEL Hydrogen

5 Johan Chr. Hovland, Hafslund

6 Arne Sigbjørnsen, ABB

Grønne klynger: Spydspisser i innovativ grønn næringsutvikling

1 Mo Industripark Arve Ulriksen

2 EYDE-nettverket Helene Fladmark

3 Treklyngen Rolf Jarle Aaberg

4 Norcem Liv-Margrethe Bjerge

Grønne bygg: Hva er de fremste løsningene?

John Arild Raaen LOS Energy

Monica Havskjold, Statkraft

Torfinn Lysfjord, GK

Isak Oksvold, AspelinRamm

Inger Andresen, NTNU

Zerolab- Den utslippsfrie byen. Knappe arealer fremmer kreative, grønne løsninger.

2 Aslak Fyhri, TØI

3 Floire Daub, Spacegroup

Transportlab og veien videre: Hvordan kutte utslippene fra transport mot 2030?

1-Jenny Skagestad, ZERO

2-Øystein Olsen, Tekna

3- Hanne Nettum Breivik, nasjonal reiseplanlegger

4- Carl Edvard Endresen, Uber

5- Geir Isaksen, NSB

6- Bjørn Simonsen, NEL Hydrogen

7- Morten Gunnerud, Kongsberg Automotive

Med kapital som råvare: Hvordan finansiere det grønne skiftet?

3- Idar Kreutzer, Finans Norge

Tore Vamraak, Finansdepartementet

Spydspissene i bioøkonomien: Hvordan kan biomasse erstatte fossilt i industri, materialer, varer og drivstoff?

Gisle Løhre Johansen, Borregaard

Krister Moen, Innovasjon Norge

Gustav Melin, AEBIOM

Soren Eriksson, Preem

Zerolab-Den utslippsfrie byen. Byen som laboratorium for nye innovative løsninger.

Til lands og til vanns: Hvordan får vi fornybar godstransport?

1-Marius Gjerset, ZERO

2 Torbjørn Johannson, ASKO

3 Dag Mejdell, Posten

4 Geir Harald Ingeborgrud, Eco1

Solrevolusjonen i sør: Hvordan kan fornybar energi skape utvikling?

1- Jørgen Dale, Scatec Solar

2- Erik Sauar, Brighterlite

3- Audrey Desiderato, Sunfunder

Kristin Clemet, Norfund

400 offentlige milliarder: Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til det grønne skiftet?

1-Lars Aksnes, Statens vegvesen

2-Bernt Reitan Jenssen, Ruter

3- Bodil Motzke og Terje Stepaschko, Omsorgsbygg

4- Ingebjørg Tofte, Lier kommune og Gabriel Krog, Grønn Bil