StatkraftHUB

Kan 2020 bli starten på en varig nedgang i globale CO2-utslipp? Vi lar verdens beste energianalytikere svare.

KRAFT I EN FORNYBAR FRAMTID

Er det mulig å nå fornybarmålene med de utfordringene verdenssamfunnet står overfor i dag? Vil farten i den grønne omstillingen styrkes eller svekkes som følge av pandemien?

– Håndteringen av pandemien og hvordan økonomiene gjenåpnes vil påvirke den globale energiutviklingen i lang tid framover. En ting er vi sikre på: framtiden er avhengig av fornybar energi og elektrifisering om vi skal takle klimakrisen. Og det er nettopp dette framtidens unge stemmer og ledende eksperter fra politikk, næringsliv og organisasjoner – på tvers av bransjer – skal diskutere på StatkraftHUB den 11. november. Da vil du få økt innsikt i energiomstillingen i en verden med økt usikkerhet, energimarkeder og grønne teknologier, forteller Severin Roald, kommunikasjonsdirektør i Statkraft.

Innholdet som sendes fra StatkraftHUBen vil streames live på zerokonferansen.no

Filtrer på: