Yara

«Yara er stolt sponsor av Zerokonferansen hvor vi sammen skal sette klima øverst på agendaen med fokus på muligheter og løsninger. For å lykkes med å skaffe nok mat til verden og samtidig ivareta planeten er samarbeid nødvendig.

Våre løsninger for plantenæring og presisjonslandbruk øker bøndenes avlinger og produktkvalitet, med redusert miljøavtrykk. Våre miljøløsninger og industriløsninger forbedrer luftkvalitet, reduserer utslipp og er viktige ingredienser i utviklingen av en rekke andre produkter.»

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa, og er i dag tilstede over hele verden med mer enn 16.000 ansatte og operasjoner i over 60 land.

www.yara.no