Statkraft

«Vi ser på Zerokonferansen som en viktig møteplass for aktører innen fornybar energi, med bidragsytere og et program som er av betydning for Statkraft og våre interessenter.»

Statkraft, Europas største leverandør av fornybar energi.

www.statkraft.no