OBOS

«OBOS skal bygge fremtidens samfunn. Skal vi lykkes med dette må vi ta grønt ansvar og skape bærekraftige bygg og nabolag. Da må vi samarbeide på tvers av sektorer og vi tror Zerokonferansen kan bidra som en viktig møteplass og til samarbeid på tvers.»