Møller

«Harald A. møller AS er opptatt av å gå i front for å sikre at fremtidens mobilitet er bærekraftig og utslippsfri. Zerokonferansen er en viktig møteplass hvor vi som samfunnsaktør kan synliggjøre muligheten som ligger i omstillingen til nullutslippsløsninger for transportsektoren.»