Kommunalbanken Norge

«KBN finansierer kommunal sektors overgang til lavutslippssamfunnet. Våre kunder er avhengige av et godt samspill mellom myndigheter, næringsliv, frivillighet og finans for å lykkes med dette skiftet. Zerokonferansen er en god møteplass for slike samarbeid.»