Folk

FOLK Oslo er både en møteplass og et nettverk med fokus på bærekraft, bestående av mennesker som ønsker å finne gode løsninger på store utfordringer. Vi legger til rette for samarbeid og idéutveksling som kan gjøre både Oslo, samfunnet og fremtiden bedre.
I Folk tar vi verdien i sterke partnerskap på alvor, fordi vi er overbevist om at tverrfaglighet er essensielt for å utvikle de beste løsningene på viktige utfordringer. Derfor er Folk en faglig og forretningsmessig møteplass for ildsjeler, teknologi- og oppstartsselskaper, akademia, fagpersoner, innovasjons- og forskningsmiljøer, kultur- og organisasjonsliv, politikere, etablerte selskaper og offentlige virksomheter.

Folk Oslo på facebook