ABB

«Zerokonferansener et sentralt forum for det grønne skiftet, hvor ytterligere elektrifisering av samfunnet er vitalt. Konferansen profilerer tekniske løsninger som er nødvendig for lavutslippssamfunnet og derved økt bærekraft.»

ABB har bidratt til elektrifisering av Norge i over 100 år.

www.abb.no