Valentin Vandenbussche

Valentin Vandenbussche

Co-founder Endrava AS

Valentin Vandenbussche er co-founder i konsulentselskapet Endrava. Her hjelper han virksomheter med å få oversikt over klimagassutslipp, definere klima- og energistrategier og velge gode tiltak for å bli grønnere. Tilnærmingen er faktabasert og datadrevet. Endrava består av ingeniører og en klimapsykolog som leverer tjenester på tvers av sektorer, blant annet i industri, transport, energi og det offentlige. Valentin jobbet tidligere som konsulent i DNV GL i sju år, hvor han hadde fokus på teknologiløsninger innen miljø og klima for olje- og energiselskaper. Valentin er utdannet ingeniør i sikkerhet og miljø ved INSA Rouen (FR) og Kungliga Tekniska Högskolan (SE).

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste karbonfangst og -lagringsprosjektene (in English)

Scene 2

Equinor har på vegne av partnerne i Northern Lights-prosjektet, inngått intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper som har til hensikt å ta i bruk den norske CO2-infrastrukturen. På Zerokonferansen står flere av disse selskapene på scenen og vi får høre hvordan de skal knytte seg til den norske infrastrukturen for lagring av CO2.

Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen