Ulf Eriksen

Ulf Eriksen

VP hydrogen, Statkraft

Ulf Eriksen leder Statkrafts hydrogenteam i utviklingen av fornybare løsninger til industri, transport og distribuert energi. Han har tidligere ledet europeisk Origination i Statkraft, med team i flere geografier og med fokus på kundevirksomhet innen energi og sertifikater. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har 20 års ledererfaring fra ulike roller.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Verksted: Hvordan skaper vi lønnsomhet for industriell bruk av hydrogen?

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Hvordan kan store industriaktører erstatte dagens fossile innsatsfaktorer med fornybart hydrogen? I dette verkstedet skal vi diskutere mulige virkemidler som bidrar til forretningsmodeller og tidligmarkeder for lønnsom bruk av hydrogen i industrien. Før vi starter diskusjonen får vi høre hvordan Statkraft, Celsa, Yara og Tizir jobber med industriell bruk av hydrogen.

Industri
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen