Trine Hay Setsaas

Trine Hay Setsaas

Special Adviser International Affairs, Norwegian Institute of Nature Research (NINA)

Setsaas har en bakgrunn som biolog og FN-forhandler for Norge under Konvensjonen om biologisk mangfold, Forørkningskonvensjonen og IPBES. Hun har vært Norges representant i FNs miljøprogram for Utenriksdepartementet, og har hatt bosted i både Tanzania, Kenya og Sør-Afrika. I Norsk Institutt for Naturforskning legger hun til rette for økt internasjonalt forskningssamarbeid på miljø. Hun er bla. rådgiver for den norske delegasjonen til IPBES, og ble nylig valgt inn som medlem av ekspertgruppen under IPBES som skal legge til rette for økt tilgjengeliggjøring av IPBES sin kunnskap og løsninger for beslutningstakere.

Trine skal delta i sesjonen «Er grønn vekst mulig?» hvor hun skal snakke om naturens tålegrenser og biologisk mangfold.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Er grønn vekst mulig?

Hovedscenen

Kan vi sikre velstand og velferd, samt skape et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Vi undersøker saken sammen med eksperter på biologisk mangfold, sirkulærøkonomi, sosioøkonomisk rettferdig omstilling og energy transition for å få et helhetlig bilde.

Bioøkonomi Fornybar energi Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen