Utslippsfri transport i lufta, til lands og til vanns

Utslippsfri transport i lufta, til lands og til vanns

Stadig flere velger elbil, og Norge har satt verdensrekord; over halvparten av nybilsalget i 2018 var nullutslippsbiler. Samtidig går det langt treigere med resten av transportsektoren; varebiler, busser, ferger og lastebiler. Målet er at Norge skal halvere utslippene fra hele transportsektoren innen 2030. For å klare dette må vi få til den samme omstillingen for varetransport som allerede skjer innenfor persontransport.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Elbusser tar over byene

Skur 13

2019 er det store gjennombruddsåret for elektriske busser i Norge med 170 nye busser i drift i løpet av august. Hvordan får vi nå til et skifte til utslippsfrie busser i alle byer og i hele landet?

Transport

Hva gjenstår før alle velger varetransport helt uten utslipp i byene?

Skur 13

Elektriske varebiler kommer nå for fullt, og flere transportører satser på utslippsfrie transportmidler. Regjeringen har vedtatt at det skal stilles krav til nullutslipp i leveranser til det offentlige. Hva gjenstår for at alle som får levert varer til seg eller sin bedrift faktisk kjøper en helt utslippsfri leveranse?

Transport

Neste generasjon utslippsfrie hurtigbåter

Skur 13

Et viktig steg videre for transport på sjøen er utslippsfrie hurtigbåter. Store båtfylker som Sogn og Fjordane skal nå snart ut med anbud på mange hurtigbåtsamband. Nye utslippsfrie hurtigbåt-løsninger er utviklet og drevet fram av blant annet Trøndelag fylke. Stortinget har allerede vedtatt at det skal stilles krav til nullutslipp ved nye anbud.

Hydrogen Transport

Verksted: utslippsfri Oslo Havn

Skur 13

Oslo Havn skal bli verdens første utslippsfrie havn. Handlingsplanen for å få nullutslipp ved transport inn og ut på sjø og land ble vedtatt i 2018. I denne sesjonen skal vi jobbe med løsninger for å få til en utslippsfri havn.

Transport

Verdensarvfjordene skal bli utslippsfrie i 2026. Er Oslofjorden next?

Skur 13

Stortinget har vedtatt at Verdensarvfjordene skal bli utslippsfrie innen 2026. Oslo ønsker samme krav for hele Oslofjorden, og er godt i gang med nullutslipp Oslo havn. Hvordan skal vi få til et godt samarbeid med de relevante aktørene rundt hele Oslofjorden for å oppnå en fossilfri og utslippsfri fjord?

Hydrogen Transport

Alger, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?

Skur 13

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri

Hvordan skal vi lade alle nullutslippsbilene våre?

Skur 13

Bilparken i Norge er på vei til å bli helt utslippsfri. I første kvartal 2019 var elbilandelen i nybilsalg på totalt 48,4 prosent – den høyeste noensinne. Det er ingen tvil om at i Norge er utslippsfrie biler den foretrukne løsningen. Vi ser nærmere på infrastrukturen som trengs for å lade alle hydrogen- og elbilene.

Hydrogen Transport

Hydrogen som drivstoff til lands og til vanns

Skur 13

Hvordan kan varetransporten bli utslippsfri hele veien fra fabrikken og hjem til deg? Vi presenterer de nyeste hydrogenløsningene for langdistansetransport på sjø og vei fram til deg og meg.

Hydrogen Transport

Kan vi kjøpe oss til en verden full av gode klimaløsninger?

Skur 13

Klimakrav til næringslivet gjennom anskaffelser og reguleringer gir konkurranse om å levere de beste klimaløsningene, som igjen gir innovasjon og grønn konkurransekraft, med løsninger Norge kan eksportere til verden. Klimakrav har for eksempel vært den store suksessfaktoren for nullutslippsferger. Hvordan kan dette kopieres til alle andre bransjer?

Bioøkonomi Bygg, anlegg og materialer Finans Fornybar energi Hydrogen Industri Klimakommunikasjon og -ledelse Transport

Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon

Skur 13

Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.

Industri

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen