Torfinn Hansvik

Torfinn Hansvik

Teknisk Leder, Moen Marin AS

Moen Marin er ledende leverandør av lokalitets- og servicebåter til internasjonal oppdrettsnæring. Teknisk leder i Moen Marin, Torfinn Hansvik, er sivilingeniør i marin teknikk, har et brennende engasjement for bærekraftige maritime løsninger og han har vært en nøkkelperson i selskapets utvikling. Over 150 fartøy er bygd under Torfinns ledelse de siste 10 årene. I 2019 har han blant annet levert verdens største hybride fiskebåt og sin første hybride lokalitetsbåt til oppdrettsnæringen. Og mer spennende er på gang.

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste spydspissene for utslippsfri skipsfart

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Regjeringen har lagt frem en Handlingsplan for å halvere utslipp i maritim sektor innen 2030. Her leder fergesektoren an, og dette har gjort at Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på utslippsfrie løsninger. Nå fortsetter suksessen videre – hva er de neste fartøyene som står på trappene for gjennombrudd for utslippsfrie løsninger?

Kommune og forvaltning Maritimt Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen