Tore Solheimslid

Tore Solheimslid

Prosjektleiar hydrogenstrategi, Hordaland fylkeskommune

Tore Solheimslid er en sivilingeniør som ønsker å redde verden ved bruk av fornybar teknologi. Han jobber nå blant annet med å etablere hydrogenlastebiler som en konkurransedyktig klimaløsning. Se http://h2bergenoslo.simplesite.com/ for en kort innføring i hvordan han skal gjøre dette. Han jobber for tiden som prosjektleder i Hordaland fylkeskommune.

Tore skal delta i sesjonen «Fremtidens tungtransport kommer nå». Her skal han snakke om hvordan det jobbes med å få opp en hydrogenlastebilflåte i Sveits og hvordan vi kan lykkes i med det samme i Norge.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Fremtidens tungtransport kommer nå

Scene 2

Hvordan kan varetransporten bli utslippsfri hele veien fra fabrikken og hjem til deg? Her viser vi frem prosjekter og aktører som er godt i gang med løsninger på denne utfordringen, og diskuterer barrierene for å realisere en nødvendig omstilling i hele sektoren.

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen