Tone Svendsen Endal

Tone Svendsen Endal

Rådgiver energisystemer, ZERO

Tone jobber med energisystemer og i Skift-sekretariatet i ZERO. Hun har en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU i Ås og skrev om et grønt skatteskifte i sin masteroppgave.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan skal vi få fart på Norges nye offshore-eventyr?

Hovedscenen

I snart ti år har vi snakket om at vindkraft til havs kan bli et stort marked for norsk maritim kompetanse. Samtidig pågår det stor utbygging av vindkraft til havs – i andre land. Står vi på kaia mens skipet seiler? Vi diskuterer hvordan Norge kan få 1GW havvind i 2025.

Finans Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen