Tom Henrik Sundby

Tom Henrik Sundby

CFO Nordic Blue Crude

Tom Henrik Sundby har mer enn 25 års erfaring i finans og ledende roller, inkludert over 10 år som Chief Financial Officer i aksjenoterte selskaper. Han var avgjørende i prossesen med å hente inn 12 milliarder NOK, inkludert en IPO, for et start-up selskap etter finanskrisen i 2008. Sundby har en Master of Business Administration med Honours fra BI Norwegain Business School og ESCP i Frankrike. Sundby skal snakke under sesjonen «Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon».

Trykk på tittelen under for å lese mer

Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon (partly in English)

Skaterampa

Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.

Bioøkonomi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen