Thorleif Foss

Thorleif Foss

Seniorrådgiver næringspolitikk, Norges Lastebileier-Forbund

Thorleif Foss er seniorrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund, hvor han jobber med næringspolitiske spørsmål, og klima og miljø er en viktig og stor del av jobben. Han har arbeidet med «Veikart for næringslivets transporter» og «Næringslivets CO2-fond», og deltatt i flere forskningsprogram hvor NLF er brukerpartner, innenfor tema «grønn omstilling».

Thorleif skal delta i et panel for å diskutere hvilke muligheter transportnæringen har for å få til et skifte til utslippsfri tungtransport mot 2030 og hvilke rammevilkår som vil være nødvendig for at de skal lykkes.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Fremtidens tungtransport kommer nå

Scene 2

Hvordan kan varetransporten bli utslippsfri hele veien fra fabrikken og hjem til deg? Her viser vi frem prosjekter og aktører som er godt i gang med løsninger på denne utfordringen, og diskuterer barrierene for å realisere en nødvendig omstilling i hele sektoren.

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen