Thomas Mørch

Thomas Mørch

Direktør for Innovasjon og Bærekraft, Norsk Gjenvinning

Thomas sitter i konsernledelsen i Norsk Gjenvinning, med ansvar for innovasjon og bærekraft. Norsk Gjenvinning satser stort på å utvikle nye gjenvinningsløsninger for byggavfall, samt bidra til at byggematerialer i økende grad lages basert på gjenbrukte og resirkulerte råvarer. Før han startet i Norsk Gjenvinning i 2013, jobbet han seks år med eiendomsinvesteringer, før det fem år i Nordea Markets.

I sesjonen om klimakrav til byggematerialer, skal Thomas snakke om hva Norsk Gjenvinning har fått til i sesjonen som handler om klimakrav kan skape vekst og grønn konkurransekraft. Thomas skal også bidra på verkstedet om sirkulær bruk av materialer ombord på M/S Bjørvika den 7. november. Thomas har blitt utfordret til å si noe om hvilke rammebetingelser som må på plass for å få fart på sirkulær materialbruk.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Verksted: Innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Regjeringen skal komme med en ny nasjonal strategi om sirkulær økonomi, og man vil i dette verkstedet få mulighet til å gi innspill til strategien som regjeringen skal utarbeide. Hvilke barrierene møter dere i i bransjen dere er en del av, hvor i verdikjeden møter dere dette problemet, og hvordan kan politiske rammevilkår bidra til […]

Bygg, anlegg og materialer Sirkulær økonomi
Les mer

Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften i norsk byggenæring?

Skaterampa

Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020. Kan dette gi norske produkter lavere klimafotavtrykk enn importerte varer? Vi får høre fra norske bedrifter som ser på klimakrav som et mulig konkurransefortrinn og hører fra politikerne om muligheter og utfordringer ved å stille klimakrav til nye bygg.

Bygg, anlegg og materialer Finans Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen