Sverre Alvik

Sverre Alvik

Programme Director, DNV GL

Sverre Alvik er forskningsleder for energiomstilling i DNV GL og prosjektdirektør for DNV GLs Energy Transition Outlook. Han er utdannet sivilingeniør i Marin Teknikk fra NTNU og har jobbet 20 år i DNV GL, hovedsakelig med energiindustrien og maritim industri. Han har erfaring med strategi og politikk, markedsføring og kommunikasjon, prosjektledelse og forskning & utvikling, og har jobbet for DNV GL i Europa, Asia og Amerika.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Den fjerde industrielle revolusjon – teknologi som gamechanger i transportsektoren

Hovedscenen

Norge skal halvere klimagassutslippene innen 2030, og innen 2050 skal vi bli et nullutslippssamfunn. Som største ikke-kvotepliktige utslippssektor vil transport måtte ta en hovedtyngde av reduksjonene, og raskest. Da må nullutslippsteknologi implementeres i all transport. Og når nullutslippsteknologi i økende grad blir tilgjengelig i all transport, endrer det premissene for planlegging av transportpolitikken. Nullutslippsteknologien er […]

Transport
Les mer

Skiftlunsj: Analytikerbattle på energiomstilling

Skaterampa

De forskjellige energianalysene er enige i noen hovedtrender, blant annet at vi vil se en økning i fornybar energiproduksjon og et høyere strømforbruk. Men hvor mye og hvor raskt? Og hvordan vil energiomstillingen se ut innad de forskjellige sektorene? «Skift – Næringslivets klimaledere» inviterer til lunsjsamtale hvor vi gjør et dypdykk i analysene med Skift-medlemmene […]

Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen