Svein Olav Lunde

Svein Olav Lunde

Teknisk direktør Oslo Havn

Svein Olav Lunde er teknisk direktør i Oslo Havn KF, og har vært det siden 2012. Lunde har ansvar for 3 seksjoner innenfor fagområdet Elektro, Bygg og Mekanisk og Farvann. Han er også i toppledergruppen i Oslo Havn KF. Tidligere har Lunde vært maskinteknisk sjef i Oslo Havn KF med ansvar for området: mekanisk verksted, elektroavdeling, slipp og garasje. Han har også vært seniorrådgiver i Posten Norge og vært ansvarlig for prosjektering av nytt intertransportsystem for ny Østlandsterminal på Lørenskog i perioden 2006 til 2008. Han var også ansvarlig for teknisk spesifikasjon, konkurranseunderlag, utlysning og innstilling på valg av internasjonale leverandører for avanserte interntransport og robotiserte palleteringsløsninger på den nye Postterminalen.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Fossilfri Oslofjord

Nesoddferga "Kongen"

Oslo er godt i gang med å gjøre Oslo havn utslippsfri. Hvordan skal vi få til et godt samarbeid for å oppnå en fossilfri og utslippsfri gods – og persontrafikk til sjøs i hele Oslofjorden?

Kommune og forvaltning Maritimt Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen