Stig Schjølset

Stig Schjølset

Fagsjef ZERO

Stig kommer er fagsjef i ZERO. Har erfaring som fagdirektør for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet. Der ledet han også arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Han har tidligere vært leder for analyse av karbonmarked og klima i Thomson Reuters Point Carbon. Stig har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Banebrytende selskaper i det grønne Norge

Hovedscenen

Hva er status og utsikter for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? På oppdrag fra ZERO og Eksportkreditt Norge presenterer Menon Economics en helt ny analyse av norsk næringsliv, bransje for bransje, og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer for å diskutere grønne eksportmuligheter. Vi skal vi også høre fra fremoverlente selskaper som jobber med […]

Bioøkonomi Bygg, anlegg og materialer Finans Industri Transport
Les mer

Skiftlunsj: Analytikerbattle på energiomstilling

Skaterampa

De forskjellige energianalysene er enige i noen hovedtrender, blant annet at vi vil se en økning i fornybar energiproduksjon og et høyere strømforbruk. Men hvor mye og hvor raskt? Og hvordan vil energiomstillingen se ut innad de forskjellige sektorene? «Skift – Næringslivets klimaledere» inviterer til lunsjsamtale hvor vi gjør et dypdykk i analysene med Skift-medlemmene […]

Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen