Sindre Østby Stub

Sindre Østby Stub

Rådgiver hydrogen, ZERO

Sindre har doktograd i materialkjemi fra Universitetet i Oslo der han forsket på nye materialer til brensels- og elektrolyseceller. Ved siden av doktorgraden har han en bachelor i samfunnsøkonomi fra UiO. Han har lang fartstid fra miljøbevegelsen, hvor han jobbet tre år i Bellona og var daglig leder i Natur og Ungdom.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Verksted: Hvordan skaper vi lønnsomhet for industriell bruk av hydrogen?

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Hvordan kan store industriaktører erstatte dagens fossile innsatsfaktorer med fornybart hydrogen? I dette verkstedet skal vi diskutere mulige virkemidler som bidrar til forretningsmodeller og tidligmarkeder for lønnsom bruk av hydrogen i industrien. Før vi starter diskusjonen får vi høre hvordan Statkraft, Celsa, Yara og Tizir jobber med industriell bruk av hydrogen.

Industri
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen