Robert Steen

Robert Steen

Finansbyråd Oslo kommune (Ap)

Robert Steen er finansbyråd i Oslo kommune og ansvarlig for Oslos klimabudsjett. Ved å telle utslipp på samme måte som vi teller penger har Oslo kommune som mål å redusere klimagassutslippene med 95% i 2030 sammenliknet med utslippsnivået i 2009. Viktige satsninger for å nå dette målet er en intensiv innsats innen persontransport , tungtransport, bygg og anlegg og i avfallssektoren i årene framover. Før han ble politiker hadde Steen flere lederstillinger i Schibsted Media Group og ledet blant annet Schibsted Classified Medias internasjonale satsninger i Europa og Asia.

Steen skal delta i parallellsesjonen med tittelen «De neste stegene for utslippsfri varelevering» den 6. november, der han skal snakke om Oslo kommune sin klimaambisiøse anskaffelsesstrategi for utslippsfri varelevering til kommunen.

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste stegene for utslippsfri varelevering i byene

The Ocean Opportunity Lab (TOOL)

Elektriske varebiler kommer nå for fullt. Mange transportører er godt i gang med utslippsfri varelevering. Regjeringen har vedtatt at det skal stilles krav til nullutslipp i leveranser til det offentlige, og blant annet Oslo kommune stiller krav i sine innkjøp. Hva gjenstår for at også private og næringsliv velger utslippsfrie leveranser?

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen