Rikard Gaarder Knutsen

Rikard Gaarder Knutsen

Statssekretær i Olje- og energidepartementet (Frp)

Rikard Gaarder Knutsen ble utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet 22. januar 2019. Han representerer Fremskrittspartiet (FrP), og kom fra rollen som statssekretær i Landbruks- og matdepartementet. Før dette var Knutsen politisk rådgiver for landbruksministeren og samferdselsministeren. Knutsen er utdannet bilmekaniker, og har tidligere vært politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Rikard Garder Knutsen er også gruppeleder for Røyken FrP og har tidligere hatt ulike roller i Buskerud FrP og FrPs ungdomsorganisasjon.

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste karbonfangst og -lagringsprosjektene (in English)

Scene 2

Equinor har på vegne av partnerne i Northern Lights-prosjektet, inngått intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper som har til hensikt å ta i bruk den norske CO2-infrastrukturen. På Zerokonferansen står flere av disse selskapene på scenen og vi får høre hvordan de skal knytte seg til den norske infrastrukturen for lagring av CO2.

Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Hvordan skal vi bygge vindkraft på land?

Scene 2

Norge og EU skal fase ut all bruk av fossil energi innen 2050. Da trenger vi mer fornybar energi, også her til lands. Noe av dette vil komme fra vindkraft på land. Med Nasjonal Ramme har vi et nytt kunnskapsgrunnlag, men den løser ikke konfliktene rundt blant annet turområder, biologisk mangfold og lokal medvirkning. Finnes […]

Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen