Rickard Gustafson

Rickard Gustafson

CEO, SAS - Scandinavian Airlines

Trykk på tittelen under for å lese mer

Omstilling til fornybar luftfart

Hovedscenen

Luftfarten er en global klimaversting, og må elektrifiseres og ta i bruk bærekraftig biodrivstoff. Hvordan kan vi stimulere til økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff til luftfart, og når kommer de første elflyene? Vi ser på hvordan vi kan få fortgang i omstillingen, og hvilke politiske virkemidler som må til.

Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen