Planetens tåleevne og rettferdig omstilling

Planetens tåleevne og rettferdig omstilling

Kan vi sikre velstand og velferd og et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Disse faktorene er de viktigste aspektene som blir utfordret av menneskelige aktiviteter.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Alger, skog og bioøkonomi – hvordan bruker vi landarealer bærekraftig?

Skur 13

Vi må fase ut fossilt råstoff og bruke biomasse, for eksempel skog og alger, for å nå klimamålene. Hvordan skal vi få til bærekraftig bruk av disse ressursene? I dette programpunktet ser vi på IPCCs nye spesialrapport om bruk av landarealer og -ressurser, rammebetingelser og aktuelle bioøkonomiaktører i Norge.

Bioøkonomi Fornybar energi Industri

Tunga på vektskåla: Hvordan kull kan utkonkurreres i vekstøkonomier

Skur 13

Fornybar energi utkonkurrer kull i stadig flere markeder, men fortsatt bygges det flere nye kullkraftverk enn det legges ned. Allerede neste år må det bli full stans i byggingen av nye kullkraftverk, sier FNs generalsekretær. Hva kan myndigheter og selskaper gjøre for å utkonkurrere kull raskt nok til å unngå katastrofale klimaendringer?

Finans Fornybar energi

Kan vi kjøpe oss til en verden full av gode klimaløsninger?

Skur 13

Klimakrav til næringslivet gjennom anskaffelser og reguleringer gir konkurranse om å levere de beste klimaløsningene, som igjen gir innovasjon og grønn konkurransekraft, med løsninger Norge kan eksportere til verden. Klimakrav har for eksempel vært den store suksessfaktoren for nullutslippsferger. Hvordan kan dette kopieres til alle andre bransjer?

Bioøkonomi Bygg, anlegg og materialer Finans Fornybar energi Hydrogen Industri Klimakommunikasjon og -ledelse Transport

Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon

Skur 13

Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.

Industri

Er grønn vekst mulig?

Skur 13

Kan vi sikre velstand og velferd, samt skape et bedre liv for alle menneskene på jorda innenfor økosystemets evne til å levere det vi trenger, og i tråd med karbonbudsjettet? Vi undersøker saken sammen med eksperter på biologisk mangfold, sirkulærøkonomi, sosioøkonomisk rettferdig omstilling og energy transition for å få et helhetlig bilde.

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen