Ragnhild Møller Stray

Ragnhild Møller Stray

Spesialrådgiver for byrådsavdeling for næring og eierskap, Oslo kommune

Trykk på tittelen under for å lese mer

Fossilfri Oslofjord

Nesoddferga "Kongen"

Oslo er godt i gang med å gjøre Oslo havn utslippsfri. Hvordan skal vi få til et godt samarbeid for å oppnå en fossilfri og utslippsfri gods – og persontrafikk til sjøs i hele Oslofjorden?

Kommune og forvaltning Maritimt Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen