Petter Holland

Petter Holland

Konsernsjef Preem

Petter Holland er administrerende direktør i Preem, en posisjon han har hatt siden 2012. Før han begynte hos Preem, var Petter 27 år i det amerikanske oljeselskapet ExxonMobil. I denne perioden jobbet han delvis i raffinaderivirksomhet i USA, Saudi-Arabia og Norge, og delvis i stillinger innenfor Exxons strategiske planlegging og kommersielle operasjoner, først og fremst i England, USA og Norge. Hans engasjement i ExxonMobil inkluderte blant annet 8 år som raffinersjef i Saudi-Arabia og Norge, 5 år i London som kommersiell ansvarlig for råoljeforsyningen til Exxons 9 europeiske raffinerier, og 4 år som Nordisk strategisk planleggingsansvarlig. Holland skal bidra i sesjonene «Banebrytende selskaper i det grønne Norge» og «De neste karbonfangst og -lagringsprosjektene».

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste karbonfangst og -lagringsprosjektene (in English)

Scene 2

Equinor har på vegne av partnerne i Northern Lights-prosjektet, inngått intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper som har til hensikt å ta i bruk den norske CO2-infrastrukturen. På Zerokonferansen står flere av disse selskapene på scenen og vi får høre hvordan de skal knytte seg til den norske infrastrukturen for lagring av CO2.

Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Banebrytende selskaper i det grønne Norge

Hovedscenen

Hva er status og utsikter for grønn næringsutvikling og grønn eksport i Norge? På oppdrag fra ZERO og Eksportkreditt Norge presenterer Menon Economics en helt ny analyse av norsk næringsliv, bransje for bransje, og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer for å diskutere grønne eksportmuligheter. Vi skal vi også høre fra fremoverlente selskaper som jobber med […]

Bioøkonomi Bygg, anlegg og materialer Finans Industri Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen