Per Kristian Sbertoli

Per Kristian Sbertoli

Fagansvarlig finans ZERO

Per Kristian har bakgrunn fra KrF, der han har jobbet på Stortinget, partikontoret og i Oslo bystyre, i tillegg til ulike tillitsverv i KrF og KrFU. Fra 2010 til 2015 ledet han det politiske påvirkningsarbeidet i Plan Norge. Han er utdannet statsviter.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Hvordan kan regjeringens nye satsning på garantier bidra til fornybar utvikling?

Skaterampa

Kan offentlige midler brukes smartere for å bidra til å bygge fornybar energi i utviklingsland? Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein kommer på Zerokonferansen for å lansere regjeringens nye satsning på garantier for å utløse større private investeringer i fornybar energi.

Finans Fornybar energi
Les mer

Tunga på vektskåla: Hvordan kull kan utkonkurreres i vekstøkonomier (in English)

Hovedscenen

Fornybar energi utkonkurrer kull i stadig flere markeder, men fortsatt bygges det flere nye kullkraftverk enn det legges ned. Allerede neste år må det bli full stans i byggingen av nye kullkraftverk, sier FNs generalsekretær. Hva kan myndigheter og selskaper gjøre for å utkonkurrere kull raskt nok til å unngå katastrofale klimaendringer?

Finans Fornybar energi
Les mer

Hvordan kan Norge bidra til at havvind tar av i vekstøkonomier? (in English)

Scene 2

Havvind kan nå klare seg uten subsidier i Europa. Den store veksten i energietterspørsel skjer imidlertid andre steder. Hva skal til for at havvind skal ta av i vekstøkonomiene, og hvordan kan Norge og norske aktører bidra til en raskere utvikling av disse markedene?

Finans Fornybar energi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen