Øystein Svendsen

Øystein Svendsen

Administrerende direktør Unibuss

Øystein Svendsen er administrerende direktør i Unibuss AS og har utdanning fra University of Oregon og University of South Carolina innen finans og internasjonal business. Svendsen har ledet Unibuss siden 2012. Før dette var han administrerende direktør i Sporveien T-banen, direktør for NSBs lokaltogvirksomhet og administrerende direktør i Norsk Reiseinformasjon. 2019 er det store gjennombruddsåret for elektriske busser og den største flåten av elektriske busser driftes av Unibuss.

Svendsen deltar i programsesjonen med tittel «Gjennombrudd for elektriske busser» som finner sted 7. november klokken 14-15.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Gjennombrudd for elektriske busser

Skaterampa

2019 er det store gjennombruddsåret for elektriske busser i Norge. Over 170 elbusser er nå satt i drift i flere byer. Hvor går veien videre for å gjøre hele buss-sektoren og kollektivtrafikken utslippsfri i alle byer? Hvordan kan bussanbud bidra til mer bærekraftig batteriproduksjon og materialbruk i hele verdikjeden?

Kommune og forvaltning Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen