Ove Flataker

Ove Flataker

Leder for Reguleringsmyndigheten for energi, NVE

Ove Flataker er direktør i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). RME har ansvar for å regulere og overvåke engros- og detaljhandel i det norske energimarkedet, inkludert krafthandel med nabolandene. RME bestemmer også inntektsrammene for Statnett og nettselskapene, regulerer tariffer, systemdrift og leveringskvalitet. For øyeblikket er hovedfokuset på utvikling og implementering av harmoniserte europeiske kraftmarkedsreguleringer, digitalisering av elektrisitetssektoren, samt videreutvikling av regelverk for å tilrettelegge for effektiv elektrifisering av transportsektoren, plusskunder, lokal energilagring, osv.

Ove har tidligere jobbet i over 20 år i Olje- og energidepartementet (OED) hvor han arbeidet med et bredt sett av oppgaver. Eksempler: utvikling av elektrisitetsmarkedet, kraftverksbeskatning, eierskap av Statkraft og Statnett, FoU-politikk, etablering og oppfølging av Enova, klimapolitikk inkludert storskala CO2-fangst og -lagring, konsesjonsbehandling av kraftverk og nettprosjekter, utvikling av leverandørindustrien innen petroleum og fornybar energi. Ove ledet Avdeling for klima, industri og teknologi før han startet i NVE.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Holder utbyggingen av ladeinfrastrukturen følge med nullutslippsbilene?

Skaterampa

Elektrifiseringen av transportsektoren ruller nå raskt framover. Markedet og behovet for investeringer i infrastruktur er stort når bilparken i Norge er på vei til å bli helt utslippsfri. Henger utbyggingen av ladeinfrastruktur med i svingene?

Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen