Ove Flataker

Ove Flataker

Leder for reguleringsmyndigheten for energi, NVE

Ove Flataker er direktør i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges Vassdrags- og enrgidirektorat (NVE). RME har ansvar for å regulere og overvåke engros- og detaljhandel i det norske energimarkedet, inkludert krafthandel med nabolandene. Avdelingen bestemmer også inntektsrammene for TSO’ene og DSO’ene, regulerer tariffer, systemdrift og leveringskvalitet. For øyeblikket er hovedfokuset på utvikling og implementering av harmoniserte europeiske kraftmarkedsreguleringer, digitalisering av elektrisitetssektoren, samt videreutvikling av regelverk for å tilrettelegge for effektiv elektrifisering av transportsektoren, plusskunder, lokal energilagring, osv. Ove har tidligere jobbet i over 20 år i Olje- og energidepartementet (OED) innen elektrisitet og olje- og gassindustrien. Oves hovedoppgaver var utvikling av det norske elektrisitetsmarkedet på 90-tallet. Han har også jobbet med FoU-politikk, energieffektivitet, storskala CCS (CO2-håndtering), lisensiering av kraftverk og nettprosjekter. Ove var leder for avdelingen for klima, industri og teknologi den siste tiden han jobbet i OED. Ove har en mastergrad i økonomi og bedriftsøkonomi, og en bachelorgrad i marinteknologi.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Holder utbyggingen av ladeinfrastrukturen følge med nullutslippsbilene?

Skatehallen

Elektrifiseringen av transportsektoren ruller nå raskt framover. Markedet og behovet for investeringer i infrastruktur er stort når bilparken i Norge er på vei til å bli helt utslippsfri. Henger utbyggingen av ladeinfrastruktur med i svingene?

Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen