Ole Jørgen Marvik

Ole Jørgen Marvik

Spesialrådgiver Innovation Norway

Ole Jørgen Marvik er Special Advisor for Live Sciences hos Innovasjon Norge, den statlige hovedetaten for industriell utvikling. Marvik har bred erfaring fra flere bioteknologi start-ups i medisinsk og industriell bioteknologisektorer. Han er i dag ansvarlig for Innovasjon Norge´s aktiviteter for å stimulere nye bio-baserte verdikjeder, inkludert utnyttelsen av C1 gasser. Marvik har en PhD i bioteknologi og en master i virksomhetsstyring. I sesjonen «Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon» skal Marvik snakke om næringsmulighetene i Norge.

Trykk på tittelen under for å lese mer

Sirkulære verdikjeder for gjenbruk av karbon (partly in English)

Skaterampa

Karbon kan fanges og gjenbrukes i produksjon av nye produkter og drivstoff. Kan vi gjøre dette på en sirkulær og bærekraftig måte, eller utsetter vi bare utslippet? Kan syntetisk drivstoff erstatte fossilt drivstoff i luftfart, skipsfart og transport? Vi presenterer nye sirkulære verdikjeder, og vi ser nærmere på e-fuels, power-to-X og karbonfangst og -bruk.

Bioøkonomi Industri Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen