Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister (V)

Ola Elvestuen har jobbet med klima- og miljøspørsmål hele sin politiske karriere, og var leder av Stortingets energi- og miljøkomité i 2013-2017. Han har også vært byråd for miljø- og samferdsel i Oslo og ledet Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre fra 2003-2011. Han har siden 2008 vært nestleder i Venstre. Han har jobbet som byråd for miljø og samferdsel i Oslo siden 2011, og er valgt inn på Stortinget for Oslo. Elvestuen skal delta i sesjonen om de neste spydspissene for utslippsfri skipsfart.

Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste spydspissene for utslippsfri skipsfart

MS Bjørvika (The Ocean Opportunity Lab)

Regjeringen har lagt frem en Handlingsplan for å halvere utslipp i maritim sektor innen 2030. Her leder fergesektoren an, og dette har gjort at Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på utslippsfrie løsninger. Nå fortsetter suksessen videre – hva er de neste fartøyene som står på trappene for gjennombrudd for utslippsfrie løsninger?

Kommune og forvaltning Maritimt Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen