Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister (V)

Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

Trykk på tittelen under for å lese mer

De neste spydspissene for utslippsfri skipsfart

The Ocean Opportunity Lab (TOOL)

Regjeringen har lagt frem en Handlingsplan for å halvere utslipp i maritim sektor innen 2030. Her leder fergesektoren an, og dette har gjort at Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på utslippsfrie løsninger. Nå fortsetter suksessen videre – hva er de neste fartøyene som står på trappene for gjennombrudd for utslippsfrie løsninger?

Kommune og forvaltning Maritimt Transport
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen