Monica Mæland

Monica Mæland

Statsråd Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H)

Foto: Torbjørn Tandberg

Trykk på tittelen under for å lese mer

Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften i norsk byggenæring?

Skatehallen

Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020. Kan dette gi norske produkter lavere klimafotavtrykk enn importerte varer? Vi får høre fra norske bedrifter som ser på klimakrav som et mulig konkurransefortrinn og hører fra politikerne om muligheter og utfordringer ved å stille klimakrav til nye bygg.

Bygg, anlegg og materialer Finans Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen