Monica Mæland

Monica Mæland

Statsråd Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H)

Monica Mæland ble kommunal- og moderniseringsminister i januar 2018. Fra 2013 til 2018 var hun næringsminister. Mæland har lang erfaring som politiker, blant annet ti år som byrådsleder i Bergen. Mæland vokste opp i Arendal, der hun begynte i Unge Høyre på 1980-tallet. Hun er utdannet jurist fra Universitet i Bergen, og jobbet fem år som advokat før hun ble heltidspolitiker. Mæland skal delta i sesjonen «Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften i norsk byggenæring?».

Foto: Torbjørn Tandberg

Trykk på tittelen under for å lese mer

Kan klimakrav til byggematerialer styrke konkurransekraften i norsk byggenæring?

Skaterampa

Regjeringen vurderer å stille krav til klimagassutslipp fra materialer i bygg i TEK2020. Kan dette gi norske produkter lavere klimafotavtrykk enn importerte varer? Vi får høre fra norske bedrifter som ser på klimakrav som et mulig konkurransefortrinn og hører fra politikerne om muligheter og utfordringer ved å stille klimakrav til nye bygg.

Bygg, anlegg og materialer Finans Sirkulær økonomi
Les mer

Kontakt oss på zerokonferansen@zero.no

#zerokonferansen